CUM POȚI ACCESA PROGRAMUL

tratamente stomatologice subvenȚionate

Programul de Stomatologie Socială al WISE Romanian Social HUB – atelieruldezambete.ro presupune bonificații reprezentate de tratamente stomatologice subvenționate/donate pentru persoanele cu nevoi speciale diagnosticate cu sindrom Down și Tulburări de spectru Autist.

Prin programul de stomatologie socială ne propunem îmbunătățirea sănătății orale a persoanelor diagnosticate cu sindrom Down și Tulburări de spectru Autist în scopul creșterii calității vieții și sporirea șanselor la un nivel de trai mai bun a acestora.

Dacă faci parte din publicul nostru țintă, poți aplica în formularul de mai jos pentru a te înscrie și beneficia de un tratament stomatologic subvenționat.

CondiȚii de aplicare pentru subvenționarea tratamentului stomatologic

  • Persoana subvenționată/donatarul este de cetățenie română sau rezident în Romania;
  • Persoana subvenționată/donatarul deține un certificat de încadrare în grad de handicap, valabil, emis pe teritoriul României in conformitate cu Legislația Română în vigoare;
  • Persoana subvenționată/donatarul acceptă subvenția/donația neechivoc ca fiind gratuită;
  • Persoanele minore, puse sub interdicție sau capacitate restrânsă de exercițiu pot aplica pentru subvenționarea/donația tratamentelor stomatologice doar prin reprezentanți legali, tutori sau curatori ale acestora, fie prin reprezentantul instituției în cazul persoanelor instituționalizate;
  • Subvenția acoperă integral costurile manoperei și nu acoperă costul materialelor și consumabilelor utilizate în cadrul tratamentului;
  • În anumite cazuri, subvenția poate acoperi tot costul tratamentului (inclusive materiale și consumabile), întreg tratamentul reprezentând o donație; această decizie rămâne la latitudinea donatorului.

    Subvenționarea și/sau donarea tratamentelor stomatologice se realizează în limita posibilităților donatorului și în conformitate cu principiul “primul venit, primul servit”.

Pierderea calității de membru în programul de subvenționare a tratamentului stomatologic

Beneficiarul subvenției/donației își pierde calitatea de membru în programul de Stomatologie Socială, nemaiputând aplica pentru o subvenție/donație viitoare în următoarele cazuri:

– Nu respectă planul de tratament recomandat, respectiv renunță la tratament în perioada desfășurării acestuia fără a-l finaliza.
– Nu revine, în mod nejustificat, la controalele stomatologice gratuite de monitorizare a sănătății orale la fiecare 6 luni de la finalizarea tratamentului.
– Nu acceptă subvenția/donația neechivoc ca gratuită.
– Își pierde calitatea de persoană cu nevoi speciale și nu poate prezenta un Certificat de Încadrare în Grad de Handicap valabil, emis în conformitate cu Legislația Româna în vigoare.